Basis Bio Regulatie Systeem

HET VERGETEN ORGAAN

Al onze lichaamscellen worden door verbindingsweefsel omgeven, alle bloedvaten, zenuwen en lymfevaten beginnen en eindigen er, alle hormonen oefenen daar hun werking uit en de totale stofwisseling van iedere lichaamscel loopt dus via het verbindingsweefsel.

Een andere naam die in natuurgeneeskundige kring vaak wordt gebruikt is daarom: basis bio regulatie systeem (BBRS).

Door middel van het BBRS kunnen alle cellen van ons lichaam met elkaar in verbinding komen en zijn invloeden van buitenaf het eerst in het BBRS merkbaar.

Wat is BBRS, Basis Bio Regulatie Systeem

Wat is BBRS, Basis Bio Regulatie Systeem

De omgeving van cellen is bepalend voor het functioneren. Tussen alle lichaamscellen bevindt zich het zacht bindweefsel en de intermediaire bindweefselvloeistof. Dit zachte bindweefsel bevat ongeveer 60% tot 70% van het menselijk weefsel, in volume ongeveer 3 x het volume van bloed, ongeveer 18 liter. Het is dus in feite verreweg ons grootste orgaan.

De lichaamscellen zelf maken geen contact met elkaar. Daarom moeten alle voeding- en afvalstoffen, maar ook hormonen, afweercellen enz. via dit zachte bindweefsel, van en naar de cellen vervoerd worden. Zo wordt bijvoorbeeld de huid vanuit het zachte bindweefsel via het bloed gevoed en de afvalstoffen vanuit de huid worden via het zachte bindweefsel naar het lymfesysteem afgevoerd.

De intermediaire bindweefselvloeistof zorgt samen met het zachte bindweefsel dat alle cellen binnen het lichaam met elkaar verbonden worden tot een groot functioneel systeem.

Dit zachte bindweefsel en alle processen die daarin plaatsvinden, noemen we het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS). In het bindweefsel worden zeer belangrijke lichaamsfuncties gereguleerd, zoals de stofwisseling en de temperatuurcontrole. Tevens vindt via dit bindweefsel alle prikkeloverdracht vanuit het centrale zenuwstelsel plaats.

HET BBRS WERKT VIA INFORMATIE OVERDRACHT

Informatie kan op 3 manieren overgedragen worden:

 • Zenuwen, of wel neuraal (er eindigen zenuwuiteinden in het zachte bindweefsel )
 • Bloed (er eindigen bloedvaatjes in het zachte bindweefsel)
 • Elektromagnetische velden (er is aangetoond dat elektromagnetische velden van essentieel belang zijn voor het in stand houden van leven, dit heeft dr. F. Popp met biofotonen aangetoond).

Het zachte bindweefsel en de cellen kunnen trillingspatronen opslaan (in water) die invloed hebben op het functioneren van het organisme. Aan de basis van het leven ligt een energieveld dat ons lichaam bestuurd. Of dit goed functioneert hangt voor een belangrijk deel af van ons zachte bindweefsel. In het BBRS ligt een uitgebreid netwerk van proteoglycanen en glucosamino-glycanen, zogenaamde suikereiwitketens. Deze ketens kunnen als een supergeleider informatie transporteren.

In ons lichaam vinden 10 tot de 18 e =10.000.000.000.000.000.000 reacties per seconde plaats! Alles gecoördineerd en in samenhang! Hoe kan dit? Dit kan alleen als er een razendsnelle communicatie is en/of een onderliggend sturend energieveld.

VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID IS NODIG: EEN SNELLE EN NAUWKEURIGE INFORMATIEOVERDRACHT. DIT KAN ALLEEN BIJ EEN SCHOON BBRS

Vervuilde weefsels betekent:

 1. Een vervuild elektromagnetisch veld.
 2. Verstoorde biochemie door een geltoestand van het zachte bindweefsel. Hierdoor wordt de transportfunctie van het BBRS belemmerd.

Schone weefsels betekent:

vrij van biochemische vervuiling zoals bijv. zware metalen en vrij van elektromagnetische vervuiling die van zeer verschillende aard kan zijn. Voor een goede gezondheid is reiniging essentieel. Reiniging van de weefsels en van onze geest! Onze geest produceert namelijk ook trillingen die het elektromagnetisch patroon vervuilen en deel gaan uitmaken van ons elektromagnetisch veld.

Voorwaarden voor een gezond BBRS zijn

 • Afwezigheid van toxische belasting (bijv. zware metalen).
 • Voldoende voedingsstoffen.
 • Geen blokkerende belastingen van medicamenten.
 • Geen geopathische belasting, geen haarden en stoorvelden.
 • Geen microbiële (virale, bacteriële, parasitaire) belasting.

Oorzaken van verstoord BBRS zijn

 1. Voedingstekorten.
 2. Toxische belasting.
 3. Virale belasting.
 4. Bacteriële belasting.
 5. Vervuiling van de darmen.
 6. Schimmelvervuiling.
 7. Voedselallergie/-intolerantie.
 8. Belasting door vaccinaties.
 9. Parasitaire belasting.
 10. Erftoxinen.
 11. Electrosmog – Geopathie.
 12. Negatieve emoties.
 13. Verkeerde gedachtes.
 14. Verkeerd dieet.
 15. Verkeerde gewoontes, leefritme, ademhaling.
 16. Haard en stoorvelden.

Kies het programma wat bij jou past

Heb je regelmatig last van vasthouden van vocht dan kan het BBRS vervuild zijn. Dat kan leiden tot chronische vermoeidheid en depressiviteit. Het Detox programma en het programma sport en fit werken beide bij een vervuild BBRS.

Elk programma is met zorg samengesteld en heeft zijn eigen opbouw en specifieke werking. Soms is deskundigheid gevraagd. Hoofdpijn of verhoogde bloeddruk kan als onderliggende oorzaak te maken hebben met het vasthouden van te veel vocht door een vergeten infectie. Vraag dus gerust om deskundig advies….

Bij elk programma zien we de volgende verbeteringen terugkomen: beter en dieper slaappatroon, diepere ademhaling,  een verandering in je lichaamshouding omdat je steviger op je benen staat en veel meer in het hier en nu leeft.