koorts

koorts elimineert toxinen

koorts is een krachtig geneesmiddel geschonken door de natuur

De Recovery Cabin wekt kunstmatig koorts op. Dit gebeurt in verschillende fases om het proces zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. In eerste instantie worden de ontgiftende organen met een koortstemperatuur geactiveerd. Hierna worden in het herstelproces de bloedcirculatie en longen gestimuleerd.  

Naast herstel, kan de Recovery Cabin tevens preventief ingezet worden om onder andere de gezondheid op peil te houden. Denk ook bijvoorbeeld aan een voorbereiding voorafgaand aan een operatie om zo onze ontgiftende organen en temperatuurregulatie (hormonen) te optimaliseren.

 

Wat is BBRS, Basis Bio Regulatie Systeem

Wat is koorts?

“Koorts is gewoon een uiting van de geïntensiveerde verbranding van slechte stoffen, van gifstoffen die in de bloedsomloop terecht zijn gekomen. Koorts verricht een heilzame taak door de toxische stoffen te neutraliseren. Dat is een volmaakt staaltje van afweer van het metabolisme dat we niet kunnen missen, omdat de afbraakstoffen dan niet zouden kunnen worden aangepakt en via de uitscheidingsorganen worden geëlimineerd”. Dr. Paul Carton (1875-1947)

 De heilzame effecten door Recovery Cabin gecreëerde koorts zijn:

  •       Koorts verbrandt toxinen.
  •       Koorts elimineert toxinen.
  •       Koorts verzwakt de microben door warmte.
  •       Koorts stimuleert en versterkt het immuunsysteem.
  •       Koorts versnelt het transport van lymfocyten naar de infectiehaard.
  •       Koorts stimuleert het basismetabolisme.
  •       Koorts zuivert het BBRS.
  •       Koorts reset je kerntemperatuur (hormonen).

Koorts wordt vaak als iets slechts gezien, dat dient te worden bestreden. In werkelijkheid is koorts het gevolg van een poging van het lichaam om zich te verdedigen tegen een infectie of een vergiftiging.

De organen die bij het verdedigingssysteem zijn betrokken, werken dan harder en wekken daardoor extra warmte op, waardoor de lichaamstemperatuur oploopt. Het gaat om een volkomen natuurlijk proces. Wanneer we proberen de temperatuurverhoging te onderdrukken, verzetten we ons tegen het verdedigingsproces en dwarsbomen we de geneeskrachtige pogingen waarover de natuur beschikt. 

chronische klachten en koorts

Een chronisch zieke, wie het aan vitaliteit ontbreekt en wiens organisme maar weinig kracht heeft om de strijd aan te gaan, zal ook maar een geringe reactie van het afweersysteem vertonen. 

Dat verklaart ook het feit dat kinderen hoge koorts kunnen hebben, terwijl dat bij oude of zieke mensen veel minder het geval is. Kinderen beschikken immers nog volop over al hun vitaliteit, terwijl ouderen en zieken die doorgaans voor een deel hebben verloren. 

De hoogte en duur van de koortsaanvallen hangt ook samen met de mate van gevaar van de infectie en welk orgaan er overbelast is. Het herstel van bijvoorbeeld longweefsel heeft een hoge koortstemperatuur nodig. Vandaar dat mensen met een zwakke gezondheid bij een longontsteking in levensgevaar komen.

 

kerntemperatuur

De mens wordt homeotherm genoemd, wat wil zeggen dat de lichaamstemperatuur steeds ongeveer gelijk blijft en niet varieert met de tijd of met veranderingen in de atmosferische omstandigheden. Of het nu winter of zomer is, of hij nu in de woestijn leeft of in het hoge noorden, de mens behoudt steeds een lichaamstemperatuur van 37°C. Het gaat daarbij om de kerntemperatuur (in het binnenste van het lichaam) en niet om de oppervlaktetemperatuur van 36,5°C die via een thermometer in de oksel wordt gemeten.  

Een bekend voorbeeld van een dier waarvan de lichaamstemperatuur varieert, naargelang een verandering van de klimatologische omstandigheden, is de hagedis. Wanneer dit dier zich in de zomer op een rots in de zon uitstrekt, stijgt zijn lichaamstemperatuur tot boven de 40°C. In het koude seizoen daalt deze daarentegen tot 20°C, 10°C of 5°C, afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Aangezien de snelheid van de stofwisseling van het dier afhankelijk is van zijn inwendige temperatuur, is de hagedis in de zomer in staat zich als een bliksemschicht uit de voeten te maken als wij hem zouden naderen. Als het koud is, beweegt hij zich zo langzaam, dat we hem zonder moeite kunnen vangen. 

Bij de mens is dit ook merkbaar, alleen kunnen wij de lichaamstemperatuur zelf beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de noodzakelijke warming-up voor een sportprestatie. Ben je te koud, dan ben je zo traag als een slak. Het feit dat de mens in staat is de noodzakelijke warmte te produceren om de lichaamstemperatuur in stand te houden, biedt homeotherme wezens – en dus de mens – een opmerkelijke vrijheid en onafhankelijkheid. Wat de omgevingstemperatuur ook is, de mens kan zich blijven bewegen, hun dagelijkse bezigheden verrichten en zich tegen gevaren beschermen. 

het ontstaan van warmte in ons lichaam

Onze lichaamswarmte ontstaat op verschillende manieren. De meest bekende zijn lichamelijke activiteit en spijsvertering.

Bij spierbewegingen wordt er warmte geproduceerd. In het lichaam wordt bij deze geproduceerde warmte nog de warmte van de “verbranding” van suikers in de spieren toegevoegd. Onder “verbranding” wordt verstaan: de omzetting van suikers in – voor de spieren – bruikbare energie. Op die manier brengt elke lichamelijke activiteit -lopen, dragen, werken, spreken- warmte voort. Ook de ademhaling draagt bij aan de warmteproductie, doordat de voortdurend op elkaar opvolgende bewegingen van de borstkas tijdens de in- en uitademing door verschillende spieren worden teweeggebracht.

De spijsverteringsprocessen leveren eveneens warmte aan het lichaam. Enerzijds gebeurt dit doordat bij de werking van een hele reeks organen –de maag, de lever, de alvleesklier en de darmen– warmte vrijkomt. Anderzijds produceren ook de voedingsstoffen zelf warmte. De stoffen waaruit ze zijn samengesteld kunnen in warmte-energie worden omgezet wanneer ze door het lichaam worden “verbrand”. Bovendien draagt warm gegeten voedsel zijn eigen warmte aan het lichaam over. Een goede warmtebalans in het lichaam zorgt voor een optimale spijsvertering. De Recovery Cabin ondersteunt een optimale spijsvertering en hierdoor neemt jouw gewicht af.

Ook zonder dat enige beweging of spijsvertering plaatsvindt, zoals het geval is wanneer we ’s nachts slapen, produceert ons lichaam nog steeds warmte. Deze warmte is afkomstig van de werking – zij het in een vertraagd tempo – van de miljarden cellen die ons organisme vormen en die ‘s nachts bezig zijn om de ademhaling en bloedsomloop gaande te houden. Deze minimale activiteit wordt het basismetabolisme genoemd. 

 

warmteverlies

Tegenover de warmteproductie staat een warmteverlies. Dit laatste vindt voortdurend plaats doordat wij in een omgeving leven die vaak een lagere temperatuur heeft dan wij zelf hebben. Ons lichaam verliest onvermijdelijk warmte aan de omgeving. Ook als wij ons, afhankelijk van het seizoen, meer of minder ‘warm’ kleden.

Verschillende soorten koorts 

Koorts is een reactie van het afweermechanisme dat zich geconfronteerd ziet met een aanval op het organisme. Deze reactie doet zich echter niet altijd op dezelfde wijze voor. In het algemeen is het zo dat koorts bij een vitaal iemand heviger zal zijn dan bij een minder vitaal persoon. Met andere woorden: de reactie van het afweersysteem zal sterker zijn bij iemand die over veel kracht beschikt om de koorts te verdragen. 

de recovery cabin verandert de regulering van de kerntemperatuur

Wanneer een te sterk warmteverlies optreedt, beschikt het lichaam over verschillende middelen om deze situatie snel te corrigeren. Voor korte duur kan het lichaamsoppervlak worden verwarmd doordat spiertjes de haartjes op de huid oprichten. 

Hoewel ze erg klein zijn, zijn ze erg talrijk en produceren ze aan het huidoppervlak een zekere hoeveelheid warmte. Het samentrekken van deze spiertjes veroorzaakt ‘kippenvel’. Ook het rillen, het trillen van de ledematen en het tandenklapperen – kenmerkende verdedigingsmechanismen bij kou – dragen bij aan het handhaven van de lichaamstemperatuur door de warmte die ze produceren. 

Deze verschillende bronnen voor het opwekken van warmte werken echter slechts oppervlakkig. Er kan ook een beroep worden gedaan op een sterker werkend verdedigingsmechanisme: het versnellen van de stofwisselingsprocessen. Doordat het hartritme wordt verhoogd en de ademhaling zich verdiept, worden de verbrandingsprocessen versneld en wordt het organisme van extra warmte voorzien. Deze versnelling van de stofwisseling komt tot stand door middel van het zenuwstelsel en het hormoonstelsel, met name dankzij de schildklier en de bijnieren. Dit mechanisme kan op ieder moment in werking treden, waarbij de intensiteit ervan op de behoeften wordt afgestemd en de werking stopt zodra de maatregel niet meer nodig is. De voornaamste regelaar van deze processen is de hypothalamus.

de oorzaken van koorts

De oorzaken van koorts zijn talrijk. 

De bekendste is een infectie door microben. Wanneer bacteriën, virussen, schimmels of parasieten ons lichaam binnendringen, kunnen tal van ziekten ontstaan. Andere oorzaken van koorts zijn onder meer vergiftigingen, contact met allergenen bij daarvoor gevoelige personen. Soms ontstaat koorts door overmatige voeding of fysieke uitputting. 

Wat is het gemeenschappelijke kenmerk van deze verschillende oorzaken? 

Microben, giftige stoffen, allergenen en dergelijke vormen een bedreiging voor het goed functioneren van ons organisme en daarmee ook voor onze overlevingskansen. Hoe verschillend ze ook zijn, allemaal verplichten ze het lichaam tot een reactie om zich te beschermen tegen hun negatieve invloed. De reactie van het afweersysteem van het lichaam is er vooral op gericht het dreigende gevaar te keren en de schadelijke oorzaak te verwijderen.

 

Kies het programma Dat bij jou past

Heb je regelmatig verhoging, koorts of bloedend tandvlees?. Waarschijnlijk zit er in je lichaam ergens een infectie. Kies dan eerst het DETOX programma in de Recovery Cabin.

Elk programma is met zorg samengesteld en heeft zijn eigen opbouw en specifieke werking. Soms is deskundigheid gevraagd. Hoofdpijn of verhoogde bloeddruk kan als onderliggende oorzaak te maken hebben met het vasthouden van te veel vocht door een vergeten infectie. Vraag dus gerust om deskundig advies….

Bij elk programma zien we de volgende verbeteringen terugkomen: beter en dieper slaappatroon, diepere ademhaling,  een verandering in je lichaamshouding omdat je steviger op je benen staat en veel meer in het hier en nu leeft.