Heb ik een depressie?

Soms hebben mensen het moeilijk door bepaalde omstandigheden of omdat er iets ingrijpends gebeurt in hun leven. Dat is geen ziekte maar een dipje, dat is normaal. Het vraagt tijd en ruimte om iets te verwerken. Bij een depressie blijft het sombere gevoel duren. Een depressie is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een aanhoudende neerslachtigheid en negatieve gevoelens, gaande van milde ongelukkigheid tot overweldigende wanhoop.

Lichamelijke oorzaken van een depressie

Depressie kan echter ook verschillende lichamelijke oorzaken hebben, zoals een gebrek aan voedingsstoffen, een verstoorde darmflora, chronische ontsteking, hormonale stoornissen, een trage schildklier en het gebruik van bepaalde medicijnen. Er is een wisselwerking tussen de psyche en het lichaam die het vaak moeilijk maakt om de eigenlijke ‘oorzaak’ te achterhalen. Psychische factoren kunnen lichamelijke stoornissen veroorzaken en lichamelijke stoornissen kunnen psychische klachten veroorzaken, waardoor men in een neerwaartse spiraal kan terechtkomen.

Aanleg voor depressiviteit

Mensen met twee verschillende oren en dan puur kijkend naar de vorm van de oren, hebben stemmingswisselingen. De oren geven de hersenhelften impulsen. Het linker oor voedt de linkerhersenhelft en de rechter de rechterhersenhelft. Dit betekent dat balans / symmetrie lastig wordt gemaakt omdat de begin signalen vanuit jezelf niet gelijk zijn, er ontstaat tweepoligheid. Indien je hier bewust van bent kan er gezocht worden naar een handvat dat de innerlijke rust kan stimuleren. Ben je je hier niet bewust van, dan kan dit tot een vorm van depressiviteit / eenzaamheid leiden. 

Depressie en de Recovery Cabin

Symmetrie is een staat van ontspanning waar er evenwicht ontstaat tussen je psyche en je lichaam. Bij depressiviteit is dit evenwicht al langere tijd verstoord. Waar komt deze disbalans vandaan?. Uit jezelf? Je oren? Uit je omgeving? Uit je opvoeding? Een lichamelijke verstoring? 

Eén ding komt altijd naar voren;  je communiceert je eigen gevoelens niet duidelijk en dit zorgt ervoor dat je geen eigen ruimte (tijd)  ervaart en altijd een innerlijke spanning voelt. 

Eén van de uitwerkingen van de Recovery Cabin is het herstellen van het evenwicht terug tussen lichaam en psyche. Als er meer symmetrie aanwezig is, slaap je dieper, herstelt je biologische klok en communiceer je spontaner en directer. 

De in de Recovery Cabin gebruikte FAR infrarood stralingswarmte stimuleert de micro bloedcirculatie. Nu laat recent onderzoek zien dat er een verband bestaat tussen schade aan de kleine bloedvaten (microcirculatie) en symptomen van depressie, een sombere stemming en slapeloosheid.

Ten aanzien van de communicatie laten de beelden van de warmtecamera een duidelijk verschil zien. Foto links laat een goede en open interactie tussen jezelf (milieu interieur) en je omgeving (milieu exterieur) zien. De persoon op de rechter foto is meer in zichzelf gekeerd en heeft daardoor moeite zich aan te passen aan de omgeving.

De reden tot dit gedrag kan een verschillende oorzaken hebben, lichamelijk, emotioneel of mentaal.

  Symptomen van depressie

  • aanhoudende of steeds terugkerende neerslachtigheid, droefheid, angst, leeg gevoel
  • geen interesse of plezier hebben in dingen die men normaal leuk vindt
  • zich hopeloos voelen
  • zich waardeloos of schuldig voelen zonder reden
  • zelfmoordgedachten
  • slaapstoornissen (slapeloosheid of juist te veel slapen)
  • rusteloosheid, prikkelbaarheid
  • vermoeidheid, geen energie hebben
  • gebrek aan concentratie, besluiteloosheid, geen beslissingen kunnen nemen
  • eetstoornissen (gewichtsverlies of gewichtstoename)

  Oorzaken & risicofactoren van depressie

  Een depressie kan veroorzaakt worden door verschillende psychische en biologische factoren. 

  • Traumatische gebeurtenissen (verlies van een geliefde, echtscheiding, seksueel misbruik, gepest worden, financiële problemen, oorlog, terrorisme, ongeluk met blijvend letsel )
  • Gebrek aan sociaal contact
  • Gebrek aan erkenning
  • Niets te doen hebben, geen nieuwe prikkels, geen uitdagingen, gebrek aan beweging
  • Langdurige ziekte, chronische stress
  • Verstoorde stressrespons, verstoorde activiteit van cortisol en adrenaline
  • Trage schildklier, gebrek aan schildklierhormoon (hypothyreoïdie)
  • Hormonale schommelingen (voor de menstruatie, na de bevalling, tijdens de menopauze)
  • Onvoldoende blootstelling aan zonlicht overdag (serotonine, vitamine D)
  • Gebrek aan nutriënten, vooral vitamine D, de B-vitaminen, magnesium, omega-3 vetzuren en vitamine C
  • Verstoorde darmflora, lekke darm
  • Schommelende bloedsuikerspiegel, hypoglycemie
  • Hoge bloedsuikerspiegel, insulineresistentie, hyperinsulinemie, diabetes
  • Chronische inflammatie (ontsteking)
  • Allergie en auto-immuniteit (inflammatie)
  • Schimmelinfecties (candida albicans)

  Chronische inflammatie

  Chronische inflammatie is een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van depressie. Mensen met chronische inflammatoire aandoeningen hebben vaak depressieve symptomen en mensen met depressie hebben vaak verhoogde waarden van ontstekingsfactoren. Inflammatie in de hersenen (neuro-inflammatie) beschadigt de hersencellen en verstoort de activiteit van neurotransmitters (Brites D, 2015; Miller AH, 2013).

  Het toedienen van inflammatoire cytokinen veroorzaakt depressieve symptomen bij mensen zonder depressie en het remmen van inflammatie (bijvoorbeeld bij mensen met reumatoïde artritis) vermindert depressieve symptomen. Mensen met hoge waarden van ontstekingsfactoren (sprake van verdikt bloed ) reageren niet of niet goed op antidepressiva (Miller AH, 2016).

  Ontstekingsbevorderende factoren

  • te veel geraffineerde koolhydraten en suikers
  • te veel dierlijke eiwitten en vetten
  • te veel omega-6 vetzuren, een gebrek aan omega-3 vetzuren
  • te veel alcohol
  • roken
  • overgewicht, teveel buikvet
  • hoge bloedsuikerspiegel
  • verstoorde darmflora, lekke darm
  • gebrek aan beweging of extreem veel sporten (overbelasting, overtraining)
  • chronisch slaapgebrek
  • chronische stress

  Vitamine D & zonlicht

  Mensen die depressief zijn, hebben juist de neiging om minder buiten te komen of activiteiten buitenshuis te doen. In een recente studie onderzocht men het effect van zonlicht op de vitamine D-waarden en op de symptomen van depressie.

  Verstoorde darmflora

  De darmbacteriën communiceren met de hersenen en hebben een sterke invloed op de stemming en de mentale functies. Een verstoord bacterieel evenwicht in de darmen is een belangrijke factor in het ontstaan van psychische en mentale ziektebeelden.

  Interessante onderzoeken.

  Chronische slapeloosheid belangrijke risicofactor voor depressie

  Uit onderzoek van het Nederlands Herseninstituut blijkt dat slapeloosheid, één van de meest voorkomende gezondheidsproblemen, de belangrijkste voorspeller voor het ontwikkelen van een depressie is. Ook kunnen slaapproblemen bijdragen aan een slechter beloop van deze stoornis.

  Tijdens dit onderzoek werden hersenscans gemaakt van mensen die gevraagd werden hun meest schaamtevolle herinneringen van vroeger op te halen. Daaruit kwam naar voren dat deze herinneringen bij goede slapers een andere plek in de hersenen hadden gekregen. Bij hen vertoonden de emotionele hersencircuits, Lees meer 

  Schade aan kleine bloedvaten kan depressie veroorzaken

  Uit recent onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen schade aan de kleine bloedvaten (microcirculatie) en symptomen van depressie, zoals verlies van plezier en interesse, een sombere stemming en slapeloosheid. Deze relatie tussen depressieve klachten en een verminderde functie van de microcirculatie kwam uit eerder onderzoek ook al naar voren. Degenen die aan dit onderzoek deelnamen werden echter eenmalig en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten.

  Bij een recente studie zijn de deelnemers gedurende een aantal jaren gevolgd. Aan het begin van het onderzoek vertoonden deze mensen weinig tot geen symptomen van depressie. Het functioneren van de kleine bloedvaten werd bij hen in het netvlies van het oog, in de huid en met bio markers uit het bloed gemeten. Bio markers zijn biologische markers die kunnen aangeven dat iemand ziek is, de ernst van een ziektebeloop kunnen voorspellen of de werkzaamheid van een behandeling aantonen. Op basis van deze metingen bleek een verminderde functie van de kleine bloedvaten overduidelijk samen te hangen met een stijgend risico op het ontwikkelen van symptomen van depressie.

  Mensen met diabetes type 2 hebben een twee keer zo grote kans op het ontwikkelen van een depressieve stoornis.

  Dit wordt mede veroorzaakt door schade aan de microcirculatie aangezien deze vorm van diabetes door langdurige schommelingen in de bloedsuikerspiegel tot schade aan de haarvaten leidt. Onderzoek met FAR infrared met de microcirculatie en plantaire druk van de diabetische voet laat aanzienlijke verbetering 

  Onder volwassenen komt een slecht functionerende microcirculatie dikwijls voor. Mensen die er een ongezonde leefstijl op nahouden lopen hierop een verhoogd risico. Hoge bloeddruk en obesitas blijken op steeds jongere leeftijd voor te komen en veroorzaken schade aan de kleine bloedvaten. Teveel schade heeft gevolgen aangezien de haarvaten zuurstof en voeding naar hersengebieden transporteren die onze emoties en stemming regelen. Een beschadigde aanvoer kan ons gemoed om die reden negatief beïnvloeden met een depressie tot gevolg.

  Schade aan de kleine bloedvaten van ons vaatstelsel wordt ook in verband gebracht met ouderdomsdepressie. Een groot deel van ouderen met een depressie reageren niet op de gebruikelijke antidepressiva. Mogelijk lijden zij om die reden aan een vasculair subtype van een stemmingsstoornis.